Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Съвместно сътрудничество между НБУ и световноизвестна верига хотели

18 Nov 2016

Виж още

Максим Бехар: PR е най-динамичният бизнес в света

15 Nov 2016

Виж още

Научна конференция с международно участие

10 Nov 2016

Виж още

НБУ бе домакин на национална кръгла маса „Политическата комуникация: Президентски избори 2016 година

7 Nov 2016

Виж още