Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Изготвяне на дипломни работи за бакалавър


Времето винаги е ценно! Ние винаги сме насреща, за да ви помогнем, когато се нуждаете от помощ или консултация.

За дипломните работи

Дипломната работа е завършващ етап от обучението на студентите, обучаващи се в степен бакалавър. Целта е след семестриално завършване студентът да може самостоятелно да покаже как практически прилага знанията, натрупани в процеса на своето обучение.

Основните изисквания към дипломанта при разработване на дипломната работа са: систематизация, затвърдяване и задълбочаване на теоретическите и практическите знания по специалността, приложението им при решаване на конкретни научни, технически и производствени задачи.

Изисква се развитие на навиците за самостоятелна работа и овладяването на методи за изследване и експериментиране при решаване на разработените в дипломната работа проблеми.

Колко време е необходимо?

Времето за разработване на една дипломна работа е индивидуално и зависи от сложността на темата. Стандартният срок за написване на темата е от два до три месеца, тъй като етапите за предаване не са малко и винаги трябва да се съобразяват с преподавателя. За да бъде вашата дипломна написана индивидуално и да няма съвпадения, винаги се съобразявайте с времето: с колкото повече време разполагате, толкова по-качествена ще бъде темата.

Как се получава темата?

Дипломните работи за НБУ винаги се предават на части, като сроковете за тяхното предаване се съобразяват с изискванията на научните ръководители. Работно съдържание и първа глава са първото и най-важното нещо, което ще получите след като си поръчате темата. След одобрението им от вашия дипломен ръководител, ще получите последователно и останалите части от темата.

За използваната литература

Дипломната работа се изпълнява и разработва въз основа на задълбочено изучаване на литературата в областта на конкретната тематиката (учебници, учебни помагала, монографии, периодична литература, нормативни документи, фирмени материали и др.). Броят на източниците се определя от научния ръководител или от приетите критерий на университета за минимални изисквания към разработките.

За крайния успех

Темата на дипломната работа винаги се разработва съобразно изискванията на научния ръководител до пълното одобрение от негова страна и до окончателното предаване.

Дипломните работи за бакалаври в НБУ се разработват индивидуално, което изисква повече време за работа.
Не предлагаме готови разработки!

 

поръчай