Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Счетоводство и одит - ДО


Квалификация: бакалавър по счетоводство и одит

За програмата на обучение

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Основи на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Международна икономика, Стопанска история, Въведение във финансите, Основи на счетоводството, През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми - практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Словения, Финландия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: счетоводители в търговски предприятия, финансови институции и държавни институции; одитори, ревизори, анализатори в сферата на счетоводството и финансите.

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПърва година

Микроикономика - пазари и конкуренция
Приложна математика за икономисти
Икономически теории
Макроикономика и икономическа политика
Сравнителна стопанска история


Втора година

Увод в социалната психология
Бизнес изчисления
Основи на стопанското управление
Основи на правото
Основи на счетоводството
Обща социология
Основи на маркетинга
Международна икономика
Въведение във финансите
Регионална икономика


Трета година

Корпоративни финанси
Финансово счетоводство І част
Публични финанси
Социално осигуряване
Финансово право
Застраховане
Счетоводен документооборот
Търговско банкиране
Практика: Счетоводство и одит
Самостоятелна работа по счетоводство и одит I част
Финансово счетоводство ІІ част
Бюджетно счетоводство
Информационни технологии в счетоводството
Данъци и данъчно облагане
Финансиране на международната търговия
Одиторски стандарти
Трудово право
Вътрешен контрол
Практика по счетоводство и одит
Самостоятелна работа по счетоводство и одит II част


Четвърта година

Управленско счетоводство
Информационни технологии в счетоводството
Банково счетоводство
Национална и корпоративна сигурност
Данъчен процес
Счетоводство на осигурителните и застрахователни дружества
Счетоводни стандарти I част
Одитинг I част
Стаж: Счетоводство и одит
Разработване на писмен материал III
Защита на разработения материал пред жури III
Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки
Одитинг II част
Счетоводни стандарти II част
Финансови отчети
Финансово-счетоводен анализ
Счетоводни казуси
Стаж: Счетоводство и одит

 

поръчай