Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Студенти и преподаватели участваха в конференцията „Университетът, езикът, обществото“

6 Jul 2022

Студенти и преподаватели участваха в конференцията „Университетът, езикът, обществото“
Снимка: Internet

Можем ли днес да говорим за криза в отношенията между университета и обществото? Този широк въпрос обсъждаха студенти и преподаватели от различни академични институции на научната конференция с международно участие „Университетът, езикът, обществото“. Посветеният на 30-годишнината на Нов български университет академичен форум се проведе на 29 юни в зала 20 в рамките на цикъла „НБУ – университет на промяната“ и беше организиран от департаментите „История“, „Нова българистика“ и „Медии и комуникация“.

В конференцията участие взеха представители на академичните общности на Нов български университет, СУ „Климент Охридски“, Познански университет, University College, Лондон, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.