Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Маркетинг мениджмънт - ДО


Квалификация: магистър по маркетинг

За програмата на обучение

Обучението в програмата преминава през курсове по управление на маркетинга, стратегически маркетинг, комуникационен мениджмънт, стратегическо управление на марките, цени и ценообразуване, маркетингови сравнителни анализи, иновационен маркетинг, маркетингови проучвания, конкуренция и конкурентоспособност, управление на корпоративната репутация, бранд мениджмънт и бранд стратегии, дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Теория на пазарната икономика
Маркетинг
Счетоводство
Финанси
Мениджмънт
Проект: Мениджмънт
Количествени методи в икономиката
Проект: Теория на пазарната икономика
Проект: Маркетинг
Проект: Счетоводство
Проект: Финанси


Първа година
Управление на маркетинга
Стратегии за управление на отношенията с клиенти
Международен бизнес
Управление на взаимоотношенията в маркетинга
Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга
Бранд стратегии
Проект: Управление на маркетинга
Проект: Международен бизнес
Проект: Управление на взаимоотношенията в маркетинга
Проект: Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга
Стратегически маркетинг мениджмънт
Международни маркетингови стратегии
Мениджмънт на маркетинговите комуникации
Маркетингови политики
Маркетинговите изследвания в практиката
Маркетингово управление на конкурентоспособността
Планиране и управление на онлайн маркетинга
Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт
Проект: Приложни маркетингови изследвания
Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации
Проект: Бранд мениджмънт
Психология на бизнеса


Втора година
Маркетинг бизнес стратегия
Управление на маркетинга в социалните мрежи
Пазарни структури и анализи
Маркетинг в развлекателната индустрия
Създаване и управление на корпоративна репутация
Етномаркетинг
Маркетинг в сферата на услугите
Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Стратегически мениджмънт
Организационно поведение
Организация и управление на проекти
Теория за вземане на решения
Маркетингови анализи
Интегрирани маркетингови комуникации
Проект: Принципи на макроикономиката
Проект: Маркетингови анализи
Проект: Стратегически мениджмънт
Проект: Организационно поведение
Проект: Организация и управление на проекти
Проект: Теория за вземане на решения
Принципи на маркетинга

 

поръчай