Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Разработване на Магистърски тези за НБУ


Магистърските проекти, които разработваме са напълно индивидуални и гарантираме, че друг студент няма как да притежава или получи вашата теза в бъдеще.

За магистърските теми

Магистърската теза е крайният етап на вашата магистърска степен на обучение. Всеки студент, успешно преминал през своите изпити от магистърската си програма, трябва да разработи магистърска теза, която да защити пред комисия. Магистърските тези за НБУ се различават по своята структура и обем в зависимост от програмата и факултета на дипломанта, но винаги темата трябва да има научен принос и да бъде изцяло аналитична.

Колко време е необходимо?

Когато се започне работа по подобен проект времето, което е необходимо е различно. Процедурата за приемане на магистърска теза в Нов Български е ясна и включва определени стъпки, които трябва да преминете: избор на тема, подаване на молба, одобрение на темата на катедрен съвет, назначаване на научен ръководител и други. Правилното планиране на времето е най-важният фактор за успех. Наивно е да очаквате от нас да ви помогнем за седмица или половин месец. Ако някой ви обещае подобно нещо, това означава, че ще получите готова тема.

Как се получава темата?

Магистърските тези изискват прецизност и това е причината да получавате отделните глави на части. Първото и най-важното нещо, което ще подготвим след като си поръчате темата, е примерно работно съдържание (структура) и работна литература.

За използваната литература

Броят на източниците е от голямо значение при разработването на магистърската теза. Когато говорим за изследване, трябва да сте наясно, че то трябва да включва цялата налична литература по проблема. Когато се проучват литературните източници, тогава се избират подходящи изследователски методи като се обосновава техния избор.

За крайния успех

Ние гарантираме, че качеството на вашия магистърски проект е сред основните наши приоритети. Нормално е в процес на работа да има корекции по работния вариант. Темата се разработва съобразно изискванията на научния ръководител до пълното одобрение и предаване.

При нас магистърските тези се разработват индивидуално, което изисква повече време за работа.
Не предлагаме готови разработки!

 

поръчай