Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Казуси за бакалаври в НБУ


Разработваме теми и казуси за всички специалности в НБУ!

За обучението в НБУ

Дистанционната или редовната форма на обучение в НБУ се провежда гъвкаво и дава възможност на студентите да направят своя избор по отношение на специалност и курсове, които носят определен брой кредити.

Още в самото начало студентите от дистанционно обучение избират конкретна програма, в която желаят да се обучават. През първите две години те изучават общоподготвителни предмети, а специализираните предмети по съответната специалност са в следващите две години.

За бакалавър се учи 4 години или 8 семестъра, след което се държи държавен изпит от 60 въпроса.

Особеност при дистанционното обучение в НБУ е, че всеки студент, освен полагането на тест, е длъжен да изготви конкретен курсов проект по всеки предмет. Това може да бъде курсова работа, казус, есе или реферат. От няколко години се изработват и писмени студентски разработки за защита пред академично жури. Студенти, които не желаят да се явяват на подобен изпит - пишат допълнителни курсови проекти. Това реално става след втората година на обучението за бакалавър.

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУ

През годините ние сме се специализирали и работим за разработване на казуси за всички бакалавърски програми на обучение в НБУ:
Счетоводство и одит - ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Туризъм - ДО
Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

Казусите за НБУ се разработват индивидуално. Ние винаги следим и се стараем вашият казус да е разработен добре и да има минимални съвпадения в системата на НБУ.

 

поръчай