Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Реклама“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Реклама

Тема 1. Рекламата - мениджмънт и изкуство.

Тема 2. Моделът “сегментиране – избор на целеви пазар – позициониране”. Маркетингов микс.

Тема 3. Изграждане и развитие на отношенията агенция-клиент. Брифът като основен инструмент за работа. Видове брифове.

Тема 4. Количествени и качествени изследвания в маркетинга - особености и приложение.

Тема 5. Методи за определяне на рекламния бюджет. Разпределение на рекламните бюджети между основните типове медии в България и по света.

Тема 6. Реализация на видеореклама – от идеята до реализацията.

Тема 7. Сравнителна реклама. Подвеждаща и заблуждаваща реклама. Регулация и саморегулация в рекламата. Корпоративна социална отговорност.

Тема 8. Стратегическото медия планиране.

Тема 9. Измерване на медийните аудитории и тактическо медия планиране.

Тема 10. Копирайтинг за преса, телевизия, интернет и външна реклама.

Тема 11. Адаптация на рекламните послания и решения в контекста на международната комуникация.

Тема 12. Бранд позициониране и значението му за творческия процес. Роля на рекламата за изграждане на силни брандове. Бранд мениджмънт.

Тема 13. Съвременни аспекти на творческия процес и модерния маркетинг. Дизайнът като ресурс и стратегическо оръжие в рекламата.

Тема 14. "Партизански" маркетинг (Guerilla-Marketing). Нестандартни форми на реклама.

Тема 15. Инструменти за комуникации в интернет. Ценови модели на онлайн реклама. Интегриране на офлайн и онлайн комуникациите.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай