Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит редовно обучение в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Принципи на икономиката

2. Икономически теории

3. Социална икономика

4. Принципи на макроикономиката

5. Основи на управлението

6. Бизнес информатика

7. Основи на счетоводството

8. Въведение в туризма

9. Основи на публична администрация

10. Икономическа антропология

11. Принципи на микроикономиката

12. Икономически измерения на европейската интеграция

13. Бизнес право

14. Въведение във финансите

15. Икономически и паричен съюз

16. Туристически ресурси

17. Въведение в статистиката

18. Основи на маркетинга

19. Международна икономика

20. Финансово счетоводство

21. Финанси на предприятието

22. Небанкови финансови институции

23. Застраховане и застрахователна дейност

24. Икономика за мениджъри

25. Банки и банково обслужване

26. Бизнес комуникации и връзки с обществеността

27. Управленско счетоводство

28. Стопанска логистика

29. Финанси на застрахователни и осигурителни дружества

30. Съдебно-счетоводни експертизи

31. Нормативна база на капиталови пазари

32. Компютърни приложения във финансите

33. Икономика на публичния сектор

34. Управление на иновационния процес

35. Прогнозиране на финансови инструменти

36. Борси и борсови операции

37. Местни финанси

38. Теория на кредита и кредитен анализ

39. Цени и ценообразуване

40. Управление на проекти по програми на Европейския съюз

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай