Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Администрация и управление“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит на студенти от бакалавърска програма “Администрация и управление” в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част


I. Българската публична администрация от 1878 г. до днес

II. Политически системи – същност, стуктура, функции и типология

III. Система на публичната администрация в Република България – структура и принципи на организация и управление

IV. Регионално развитие – трансгранично сътрудничество, еврорегиони и кохезионна политика

V. Местно самоуправление – стратегия, структура и модернизиране на обслужването

VI. Административно-териториални единици и органи по устройство на територията

VII. Управление на човешките ресурси в публичната администрация

VIII. Информационни технологии и цифрови решения в публичната администрация

IX. Публични политики – фактори, формулиране и реализация

X. Социални политики – видове, осигурителни модели и отношения

XI. Защита правата на човека чрез институтите „омбудсман“и „обществен посредник“

XII. Административни органи и административна дейност

XIII. Гражданско общество и неправителствен сектор

XIV. Правен режим на Европейския съюз

XV. Институции и политики на ЕС


Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай