Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Държавен изпит за магистри в НБУ


Разработваме теми и конспекти за всички програми и специалности за магистри в НБУ!

За завършването с държавен изпит в НБУ

Завършването на магистърска програма в Нов български университет е свързано с полагането на държавен изпит по специалността или написване и разработване на магистърска теза.


Може да ви помогнем в разработването на теми по различни специалности за магистри от конспектите за държавен изпит в НБУ, като спазим вашите изисквания за обем, стил и сложност на писане, използвана литература и др.

Бизнес администрация

Бизнес мениджмънт

Европеистика

Екология

Журналистика

Икономика

Индустриален бизнес

Иновации и предприемачество

Интелектуална собственост и бизнес

Корпоративна сигурност

Логистика

Маркетинг

Международни икономически отношения

Международни отношения

Мениджмънт

Мениджмънт на недвижимата собственост

Национална сигурност

Педагогика

Политология

Право

Предприемачество в социалната работа

Предучилищна и начална педагогика

Прогнозиране и планиране

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Психология

Публична администрация

Регионално развитие

Социални дейности

Социология

Статистика

Стопанско управление

Счетоводство и контрол

Транспортна техника и технологии

Туризъм

Търговия

Управление на човешките ресурси

Философия и етика

Финанси


Разработваме теми от конспектите за държавен изпит за магистърски програми по всички предмети и специалности към филиалите на НБУ, предлагащи дистанционно и редовно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Конспекти и програми на обучение на магистри в НБУ

През годините ние сме се специализирали и помагаме за разработването на теми и конспекти за държавен изпит към всички магистърски програми и специалности на обучение в НБУ:
Магистърска програма - Бизнес Администрация - Вариант 1
Магистърска програма - Бизнес Администрация - Вариант 2
Магистърска програма - Бизнес Администрация - Вариант 3
Магистърска програма - Управление на туризма
Магистърска програма - Мениджмънт на туристическия бизнес
Магистърска програма - Бизнес комуникации
Магистърска програма - Дипломация и международни отношения
Магистърска програма - Маркетинг и мениджънт
Магистърска програма - ПРАВО - държавен изпит по Гражданскоправни науки
Магистърска програма - ПРАВО - държавен изпит по Наказателноправни науки
Магистърска програма - ПРАВО - държавен изпит по Публичноправни науки
Магистърска програма - Противодействие на престъпността и тероризма
Магистърска програма - Дипломация на сигурността и отбраната
Магистърска програма - Национална и международна сигурност
Магистърска програма - Компютърни технологии в сигурността и отбраната
Магистърска програма - Киберсигурност
Магистърска програма - Управление на националната и регионална сигурност - ДО
Магистърска програма - Политически науки


1. Счетоводство и одит - ДО

2. Екология и опазване на околната среда - ДО

3. Финанси - ДО

4. Маркетинг - ДО

5. Туризъм - ДО

6. Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

Конспектите за държавните изпити в НБУ се разработват индивидуално с гарантирано качество, високи академични стандарти и уникалност без плагиатство.


Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

 

поръчай