Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Бизнес администрация - ДО


Квалификация: магистър по бизнес администрация

За програмата на обучение

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има две специализации:

- "Мениджмънт и лидерство";

- "Управление на човешките ресурси".

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Теория на пазарната икономика
Корпоративно управление
Маркетинг
Банково дело
Счетоводство
Финанси
Проект: Банково дело
Проект: Теория на пазарната икономика
Проект: Корпоративно управление
Проект: Маркетинг
Проект: Счетоводство
Проект: Финанси


Първа година
Международен бизнес
Борсови пазари
Управление на конфликти
Проект: Планиране на кариерата - практика в агенции и отдели за управление на човешки ресурси
Проект: Управление на екипи
Проект: Делови отношения
Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията
Стратегии за управление на качеството
Психология на бизнеса
Политики на Европейския съюз
Икономика и управление на социалното осигуряване
Бизнес среда и устойчиво развитие
Бизнес контролинг
Бизнес оценяване
Стратегическо управление на човешките ресурси
Организационно проектиране и развитие на човешките ресурси
Подбор и обучение на персонала в организациите
Трудови отношения, оценка и заплащане на труда


Втора година
Управленско консултиране
Модели за организационно съвършенство
Електронен бизнес
Изкуството на преговорите
Магистърски стаж и аналитичен проект
Бизнес инвестиции
Стратегическо управление и инструменти за анализи
Бизнес стратегии (експерти от бизнеса)


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Стратегически мениджмънт
Организационно поведение
Организация и управление на проекти
Бизнес планиране и прогнозиране
Икономика за мениджъри
Финансов одит
Проект: Стратегически мениджмънт
Проект: Организационно поведение
Проект:Организация и управление на проекти
Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
Проект: Икономика за мениджъри
Проект: Финансов одит
Евристични методи и вземане на решения
Проект: Евристични методи и вземане на решения

 

поръчай