Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Студентски франкофонски уики едитатон

9 Jan 2018

Студентски франкофонски уики едитатон
Снимка: Internet

Организатори:
Франкофонски център за академични постижения към НБУ
Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
департамент „Масови комуникации“

Участници:
студенти от департамент „Масови комуникации“, студенти и преподаватели НБУ, външни участници

Едитатонът ще подпомогне създаването на български език на съдържание, свързано с Франкофонията, с франкофонски учени, артисти, събития, места, теми и ще допринесе за свободното знание.