Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА НБУ

14 Dec 2017

ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА НБУ
Снимка: Internet

Нов български университет обявява ПРОЛЕТЕН прием в магистърски програми. Обучението в тях е със средна продължителност една година и половина. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност за обучение и на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление.

Срокът за подаване на документи е 08.01.2018 – 11.02.2018 г.

Нов български университет провежда обучение в бакалавърски програми, програми за професионален бакалавър, магистърски и докторски програми. НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др.

Обучението е редовно, дистанционно, интензивно (задочно) и електронно и се осигурява от факултетите. Организирано е в учебни програми, част от които предлагат избор между редовна и дистанционна форма на провеждане.