Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Нов български университет е на първо място в професионално направление „Теория на изкуствата”

8 Dec 2016

Нов български университет е на първо място в професионално направление „Теория на изкуствата”
Снимка: Internet

На 5. декември (понеделник) Нов български университет бе поставен на първо място в професионално направление „Теория на изкуствата”. На тържествена церемония в зала „Виваком Артхол” бяха присъдени награди на най-престижните университети в България, класирали се на челни места според рейтинговата система за 2016 година. Гл. ас. д-р Владимир Димитров, декан на Факултет за базово образование, прие авторитетната награда и не скри задоволството си от факта, че непрестанният стремеж към развитие, съпътстващ дейността на Нов български университет, носи все повече признания.

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите при избор на висше училище. Чрез нея може да се получи информация за избрано висше училище, за застъпените в него професионални направления и специалности, както и за образователните степени, по които то предоставя обучение. Рейтинговата система позволява да се правят сравнения не само между висшите училища в избрано професионално направление, но и между различните професионални направления в рамките на българското висше образование. Обективната оценка и конкурентната среда са основните фактори, които работят за развитието на всяка една институция. Поредното признание, което Нов български университет получи, е резултат от непрекъснатите усилия, които се полагат за предоставяне на благоприятни условия на бъдещите професионалисти.