Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Международна научна конференция „Съединението прави силата“

5 Dec 2017

Международна научна конференция „Съединението прави силата“
Снимка: Internet

На 30 ноември от 13 ч. в парк-хотел „Москва“ се проведе конференция, организирана от НБУ и ТЕПСА.
По време на инициативата най-старата академична и изследователска мрежа в ЕС- ТЕПСА представи препоръките си към Българското председателство на Съвета на ЕС.
В инициативата участваха представители на над 50 изследователски института в ЕС и извън него, представители на държавите-членки на ЕС, на асоциираните държави и на държави-членки на ТЕПСА. ТЕПСА (Trans European Policy Studies Association) - най-старата академична и изследователска мрежа в ЕС - се състои от над 45 водещи изследователски института в областта на европейските въпроси в цяла Европа, с офис в Брюксел. Нов български университет, в лицето на департамент „Политически науки“, е единственият референт за България и по този начин представлява академичната общност на страната. НБУ взема участие във всички проекти на ТЕПСА – THESEUS, PEGASUS, PADEMIA, LISBOAN и във всички проучвания за Европейския парламент, анализи на политики на ЕК и националните правителства на държавите-членки.