Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Доц. д-р Светла Янева се завърна от Гърция, заредена с много впечатления и положителни емоции

12 Dec 2016

Доц. д-р Светла Янева се завърна от Гърция, заредена с много впечатления и положителни емоции
Снимка: Internet

Доц. д-р Светла Янева, преподавател от департамент „История“, е един от участниците в програма „Еразъм+“ – европейска програма за образование и обучение, в която НБУ активно се включва. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Основните цели на програмата са изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, но също така и осъществяване на междукултурна комуникация и обмяна на опит. Най-значимите резултати от ефективното международно сътрудничество се наблюдават на всяко равнище от структурата на Нов български университет,тт като съдействат за повишаване нивото на образование и умножаване на иновативните форми на обучение, които се прилагат във висшето училище.